ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၆၅၀၀) ကို လွူဒါန္းခဲ့ေပမဲ့လည္း ပကာသန မပါပဲ ရိုးရိုးေလးသာ ဝတ္ဆင္ၿပီးေတာ့ လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ ေစတနာရွင္မိသားစု ယခု မိသားစုလးကေတာ့ သာသနာေတာ္ အတြက္ ရည္စူးၿပီးေတာ့ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီ လႉသြားခဲ့တဲ့ ေစတနာရွင္ မိသားစုေလးပါေနာ္။ အားက်မိပါတယ္ေနာ္။ အားလုံး သာဓု ေခၚဆိုႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ