အသက္ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေလး မေဝမြန္ေက်ာ္

အသက္ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မေဝမြန္ေက်ာ္

အသက္ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မေဝမြန္ေက်ာ္။ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရ မေဝမြန္ေက်ာ္ အေၾကာင္းကိုေျပာျပခ်င္ပါ တယ္ေနာ္။မေဝမြန္ေက်ာ္ဟာ ေလာကုတၱရာ စာေပကို မေလ့လာခင္က ေဆးတကၠသိုလ္မွာ

ေက်ာင္းတက္ ေနခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူေလးပါ။ထို့ေနာက္ ေဆးတကၠသိုလ္ကိုမတက္ေတာ့ဘဲ ေလာကုတၱရာ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာဓမၼာစရိယ သုံးက်မ္းေအာင္ျမင္သျဖင့္ ဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕ကိုရရွိသြားၿပီ။ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ

စာေမးပြဲမ်ား ၁။ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ( ျမန္မာတစ္နိူင္ငံလုံး ပထမ)၂။ အဘိဓမၼာ(ဂုဏ္ထူး) ( ျမန္မာတစ္နိူင္ငံလုံး ဒုတိယ)၃။ဝိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲ ျမန္ မာ တစ္ နိုင္ငံလုံး ပထမ၄။ပထမငယ္တန္း( ရန္ကုန္တိုင္း ပထမ)

၅။ ပထမလတ္တန္း( ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ပထမ) ၆။ ပထမႀကီးတန္း၇။ ဓမၼာစရိယတန္း တို့ ျဖစ္ သည္။သူ႔ဘဝ သူ႔အေၾကာင္းမေဝမြန္ေက်ာ္သည္ ၁၀-တန္းကို ဒဂုံ အ.ထ.က (၁) မွေလးဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္၍

ေဆးတကၠသိုလ္ကိုတက္ခြင့္ရသူ ဆ ရာ ဝန္ေလာင္းတစ္ေယာက္ပါေနာ္။ သို့ေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္ကို ခဏမၽွသာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ဉာဏ္ပညာႀကီးသူတို့၏ က်က္စားရာျဖစ္ေသာအဘိဓမၼာႏွင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္းတို့ကို

တက္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ထို့ေနာက္ ပါဠိ ပထမျပန္ စာေမးပြဲ ပထမငယ္ ၊ ပထမလတ္၊ပထမႀကီးတန္းတို့ကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ခဲ့ သည္။ ဆရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္ ၊မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွ ဆရာမ်ားပါေနာ္။

(၂၀၁၉ )ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼာစရိယစာ ေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘြဲ႕ကို ရရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ အသက္ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ သာသနဓဇဓမၼာ စရိ ယဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့တဲ့ မေဝမြန္ေက်ာ္ကို အတုယူအားက်နိုင္ဖို့ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။Credit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *