တစ္သက္မွာ တစ္ႀကိမ္ေတာင္ ျကဳံေတြ႕ရခဲတဲ့ အႀကီးမားဆုံးေ႐ႊတုံးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ မိုင္းလုပ္သားတစ္ဦး

တစ္သက္မွာ တစ္ႀကိမ္ေတာင္ ျကဳံေတြ႕ရခဲတဲ့ အႀကီးမားဆုံးေ႐ႊတုံးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ မိုင္းလုပ္သားတစ္ဦး

သင့္အေနနဲ႔ ေျမႀကီးကိုတူးေနရင္း စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းတဲ့သန္းခ်ီတန္ဖိုးရွိတဲ့ေ႐ႊတုံးေတြကို ေတြ႕ခဲ့ရင္ သင္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ။ သို႔ေပမဲ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္အလား Henry Dole အမည္ရွိအမ်ိဳးသားဟာ ၾသစေတးလ်အေနာက္ပိုင္း

Kambalda ၿမိဳ႕အနီးရွိ Beta Hunt သတၱဳတြင္း၌အႀကီးဆုံးေ႐ႊတုံးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး သူ႔ရဲ႕မ်က္စိကို မယုံမၾကည္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ေနာ္။ Dole ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ေနရာဟာ Kambalda ၿမိဳ႕ရွိအႀကီးဆုံးေ႐ႊမိုင္းတြင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။၎ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈဟာ မိုင္းလုပ္သား

Dole အား ယူ႐ိုေပါင္ ၁၀ သန္း ( ေဒၚလာ ၁၃,၀၇၇,၉၆၀) တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေလးခ်ိန္ ၄၀ ေက်ာက္ (၅၆၀ ေပါင္) တိတိရွိေသာေ႐ႊကို ေဖာ္ထုတ္ေစခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ၎အပိုင္းအစမ်ားကို ဆြဲထုတ္ရန္ ေနာက္ထပ္လူသုံးေယာက္ရဲ႕အကူအညီကို လိုအပ္ခဲ့ရပါတယ္။

၎ေတြ႕ရွိမႈဟာ အေလးခ်ိန္ ၁၂.၃ ေက်ာက္ (၁၇၂.၂ ေပါင္) သာရွိသည့္ႏိုင္ငံ၏ Welcome Stranger nugget ကို အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Dole ဟာ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ယူ႐ိုေပါင္ ၁.၅ သန္း (ေဒၚလာ ၁,၉၆၁,၆၉၄) ခန႔္ရွိတဲ့ အေလးခ်ိန္ ၉.၄ ေက်ာက္ (၁၃၃ ေပါင္) ရွိေသာ

ဒုတိယေျမာက္သတၱဳတုံးကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါေသးတယ္ေနာ္။အေတြ႕အႀကဳံ ၁၆ ႏွစ္သက္တမ္းေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Dole က ၎ႀကီးမားတဲ့ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈကို သူအေနနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္သာေတြ႕ဖူးခဲ့ၿပီး သူ၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ ဤကဲ့သို႔ေသာအရာကို မျမင္ဖူးခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

Dole ဟာ RNC Minerals အတြက္ ေျမေအာက္မီတာ ၅၀၀ ခန႔္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ၎မယုံႏိုင္စရာေကာင္းတဲ့ေတြ႕ရွိမႈကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရတာပါ။ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mark Selby က ထိုကဲ့သို႔ႀကီးႀကီးမားမားေက်ာက္တုံးမ်ားရွာေဖြျခင္းသည္ တစ္သက္တာမွ

ာတစ္ႀကိမ္တည္းသာေတြ႕ႀကဳံႏိုင္ၿပီး ၎ေတြ႕ရွိမႈက အဆိုပါ မိုင္းတြင္း Beta Hunt ဟာ “ အလြန္ႀကီးမားေသာေ႐ႊတြင္း” တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၎အဖိုးတန္ႀကီးမားလြန္းတဲ့ေတြ႕ရွိမႈကို သတၱဳတြင္းမွသိုေလွာင္႐ုံသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္

လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားကို က်မွတ္ခဲ့ရၿပီး ၎မိုင္းတြင္း၌လည္း လုံၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ထားခဲ့ရပါတယ္။ ၎ဟာ ကမာၻေပၚမွာ မယုံႏိုင္ေလာက္စရာေကာင္းေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္တဲ့။Mia (Mckzone Daily)Source : gtgoodtimes

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *