ေဒၚလာ သေကၤတ “ $ ” ရဲ့စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

ေဒၚလာ သေကၤတ “ $ ” ရဲ့ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

အေမရိကန္ ေဒၚလာကို ေငြေၾကး စံအျဖစ္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ ၊ မကၠဆီကို ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးစြဲလၽွက္ ရွိတာပ့။ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ ႏွင့္ ၎ေငြ၏ သေကၤတ ျဖစ္သည့္ “ $ ” ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္

ေကာင္းလွသည္။“ ေဒၚလာ ” ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ေရွးေဟာင္း ဂ်ာမန္ေငြဒဂၤါး ( Thaler ) မွ ဆင္းသက္လာတာပါ။ Thaler မွာ Joachimsthalar ၏ အတိုေကာက္ပါေနာ္။ Joachimsthaler သည္

ဗိုဟီးမီးယားနိုင္ငံ မွ ၿမိဳ့ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ့ ျဖစ္၍ ၎ၿမိဳ့အနီး တြင္ (၁၆ ) ရာစု ႏွစ္အစပိုင္းေလာက္က အလြန္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေငြသတၱဳတြင္း တစ္ခုကို တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သတာပါ။၎ၿမိဳ့မွ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္တို့က ၎သတၱဳမ်ားျဖင့္ ေငြဒဂၤါးမ်ား

သြန္းလုပ္ပါတယ္။ ယင္းေငြဒဂၤါးမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ဥေရာပ တစ္ဝန္း သုံးစြဲလာခဲ့တာပါေနာ္။ ယင္းဒဂၤါးႏွင့္ အလားတူ ထုတ္လုပ္သည့္ ဒဂၤါးမ်ားကို Joachimsthaler ဟု ေခၚျပီးေတာ့

အတိုေကာက္ Thaler ဟု ေခၚတာပါ။အလားတူ တန္ဘိုးညီသည့္ ေငြဒၤါးမ်ားကို စပိန္ နိုင္ငံတြင္ သြန္းလုပ္ သုံးစြဲၾကတာပါ။ ယင္းတို့မွာ အစိတ္အပိုင္းငယ္ ရွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားျပီး ရွစ္ပိုင္းဒဂၤါးဟု ေခၚတာပါ။ ယင္းစပိန္ဒဂၤါးမ်ားကို ၎ တို့၏

ကိုလိုနီနိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိက နိုင္ငံတို့တြင္ လြတ္လပ္စြာ ျဖန႔္ေဝ သုံးစြဲၾကၿပီး ၊ ေတာင္အေမရိက နိုင္ငံတြင္ ၎တို့ကို “ ေဒၚလာ ” ဟု ေခၚဆိုသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္

စပိန္ေငြဒဂၤါး ယူနစ္ကို အေျခခံ၍ “ ေဒၚလာ ” ဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ သုံးစြဲခဲ့တာပါ။ ယင္းေဒၚလာေငြတြင္ ယခင္ စပိန္ဒဂၤါး၌ ပါရွိသည့္ အပိုင္း “ ဂ ” ( အဂၤလိပ္သေကၤတ 8 ) ကို ေဖာ္ျပ သုံးစြဲသည္။၎ သေကၤတ “ 8 ” မွာ အဂၤလိပ္အကၡရာ

“ $ ” ႏွင့္ ဆင္တူသတာပါ။ ၎သေကၤတေပၚတြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း ျဖတ္ထားသည္။အဓိပၸါယ္မွာ မက္ဒစ္တာရိန္းနီးယန္း ႏွင့္ အတၱလန္တစ္ ေဒသၾကား ၊ စပိန္နိုင္ငံ ေတာင္စြန္စြန္းရွိ တံခါးေပါက္မွ ေရာမသူရဲေကာင္း

ဟာၾကဴလီ ၏ ယက္မတိုင္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေဒၚလာသေကၤတ “ $ ” သည္ အခ်ိဳ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထင္သလို အကၡရာ “ S ” ႏွင့္ လုံးဝ ပတ္သက္ျခင္း မရွိ၊ အလားတူ အကၡရာ “ U ” ႏွင့္ “ S ” ေပါင္းစပ္ထားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *