အေလးခ်ိန္ ၉ ကာရက္ရွိတဲ့ စိန္အရိုင္းတုံးႀကီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ဖန္ခြက္စ တစ္ခုလို့သာထင္ေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ့အျဖစ္

အေလးခ်ိန္ ၉ ကာရက္ရွိတဲ့ စိန္အရိုင္းတုံးႀကီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ၎အား ဖန္ခြက္စတစ္ခုလိုသာထင္ေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ့အျဖစ္

အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ Arkansas ျပည္နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကမၻာ့အႀကီးဆုံးစိန္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၉ ကာရက္ရွိတဲ့စိန္တုံးတစ္တုံးအားေတြ႕ရွိခဲတာပါ။ ၎ေက်ာက္မ်က္ရတနာအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သူျဖစ္တဲ့ Kevin Kinard ဟာ ၎ဟာ

ဖန္ခြက္ရဲ့အပိုင္းအစတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ကနဦး ယူဆထားခဲ့တာပါ။ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ Kevin ဟာ ၎စိန္တုံးကို Crater Diamonds State Park ၌ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။ ၎စိန္ဟာ State Park အား ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္

စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ခ်ိန္မွစျပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးစိန္တုံးပါတဲ့။ အေမရိကန္၌ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အႀကီးဆုံးစိန္တုံးမွာ ၁၆.၃၇ ကာရက္ရွိတဲ့“ Amarillo Starlight” စိန္သာျဖစ္ၿပီး ၎ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ Kevin ရဲ့စိန္မွာ ၉.၀၇ ကာရက္ရွိပါတယ္။ထိုေက်ာက္မ်က္ရတနာအရိုင္းကို“ Kinard Friendship Diamond” ဟုေခၚၿပီးေတာ့ Arkansas ျပည္နယ္ရွိ ၎ပန္းၿခံဟာ

ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့စိန္ႀကီးမ်ားကို နာမည္ေပးရသည့္အစဥ္အလာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ထိုေနရာတြင္ စိန္မ်ား (သို့) အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးဟာ ၎တို့ကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ပါတယ္ေနာ္။ စိန္ကို ေတြ႕ခဲ့စဥ္က

Kevin ဟာ ၎ကေတာက္ေျပာင္ၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ဟုသာထင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၎အား သူ႔အိတ္ထဲသို့ ထည့္ခဲ့လိုက္ပါတယ္။ Kevin ဟာ ပန္းၿခံအရာရွိမ်ားကအတည္ျပဳေပးလိုက္တဲ့အထိ ၎ဟာ စိန္တုံးျဖစ္ေနမွန္းကို သူမသိေနခဲ့ပါဘူး။

၎အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရဲ့တန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာ မသိရေသးပါဘူး။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ကိုယ္တိုင္ခန္႔မွန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါေသးတယ္တဲ့။ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ “ Amarillo Starlight” စိန္တုံးကေတာ့

၎ရဲ့သန္႔စင္ၿပီးအေလးခ်ိန္ ၇.၅၄ ရွိၿပီးေတာ့ ၎ဟာ အနည္းဆုံးေဒၚလာ ၁၅၀,၀၀၀ တန္ဖိုးအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Arkansas ျပည္နယ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့တစ္ခုတည္းေသာစိန္တြင္းအျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။

လူေတြဟာ ၎တို့ရဲ့အဖိုးတန္ေက်ာက္တုံးေတြကိုေတြ႕နိုင္မလားဆိုတဲေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၎တို့ရဲ့ကံၾကမၼာကိုစမ္းသပ္ဖို့ ၎ပန္းၿခံသို့ သြားေရာက္ရွာေဖြေလ့ရွိၾကပါတယ္ေနာ္။Mia (KB Chimmy One)Reference : everytruenews24

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *