လစာျမင့္တဲ့ အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္ကာ ေျမလြတ္တစ္ခုကိုဝယ္ယူၿပီး သူမရဲ့ဘဝကို အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

လစာျမင့္တဲ့အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္ကာ ေျမလြတ္တစ္ခုကိုဝယ္ယူၿပီး သူမရဲ့ဘဝကို အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

လက္ရွိ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ Tamsin Carvan အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမမိသားစုႏွင့္အတူ ပန္းမ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကဲ့သို့ေသာ တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝတရားရဲ့အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံးဘ၀ကို ခံစားကာေနထိုင္တာပါ။

တစ္ခ်ိန္က Carvan ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ေျမက ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေျမျဖစ္ၿပီး ယခုအခါအသီးအရြက္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ဒီလိုစိမ္းလန္းတဲ့ေနရာကို ၁၃ ႏွစ္အတြင္း Carvan မိသားစုတို့ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုရဲ့ရလဒ္တစ္ခုပါ။Carvan ရဲ့ဘဝက

အလြန္ရိုးရွင္းပါတယ္။ သူမ အသက္ ၂၇ ႏွစ္မွာ လူသိမ်ားတဲ့ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့လစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပုံမွန္လူတစ္ဦးရဲ့ဘဝလို ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို့ေနာက္ လူအမ်ားအားအ႐ူးလို့ထင္မိေစတဲ့သူမရဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္က

အရာအားလုံးကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါတယ္ေနာ္။Carvan ဟာ သူမစုေဆာင္းထားတဲ့ေငြမ်ားအားလုံးကိုသုံးၿပီး ၾသစေတးလ်နိုင္ငံ Poowong ျပည္နယ္မွာ စတုရန္းမီတာ ၁၄၀,၀၀၀ ရွိတဲ့ေျမကြက္ကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္က

အဓိပၸာယ္မဲ့ပုံရေပမဲ့ Carvan ဟာ ၎ကို အပီအျပင္စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ပါတယ္။အေဖာ္အျဖစ္ လယ္ယာတစ္ကြင္း ၊ ပန္းမ်ားျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အိမ္ဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ကိုလည္း Carvan က

ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားပုံေဖာ္ခဲ့ၿပီး သူမအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစတဲ့အျပင္ Carvan ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ကိုက္ညီတဲ့အယူအဆကိုလည္း လိုက္နာခဲ့ပါတယ္။Carvan ဟာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားမွ

အညစ္အေၾကးမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သူမလိုခ်င္တဲ့အရာကိုျပန္လည္ ဒီဇိုင္းထုတ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ Carvan ဟာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သူမကိုယ္တိုင္ပရိေဘာဂမ်ားကို ျပဳလုပ္လာနိုင္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။စပါးခင္းမ်ား၊ ျမက္ခင္းမ်ား၊

သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ိဳးစုံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားတာေၾကာင့္ ထိုလတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကလည္း မိသားစုတစ္စုလုံး လုံေလာက္စြာစားသုံးနိုင္ပါတယ္ေနာ္။

သို့ေပမဲ့ အေရးႀကီးတာက လူေနထူ ထပ္တဲ့ၿမိဳ့ေတာ္ႀကီးကလည္း ၿမိဳ့လယ္ရွိလူမ်ားရဲ့သာယာဝေျပာမွုမ်ားရွိ သလို ေက်းလက္ေဒသမွာလည္း လွပၿပီး ကဗ်ာဆန္တဲ့ လူေနမွုဘဝမ်ိဳးလည္း ရွိေနပါတယ္ေနာ္။Credit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *