အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတြကို အပ်ိဳရည္စစ္မစစ္ စမ္းသပ္မႈ အေလ့အထကို စြန႔္လႊတ္ေတာမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္

အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတြကို အပ်ိဳရည္စစ္မစစ္ စမ္းသပ္မႈ အေလ့အထကို စြန႔္လႊတ္ေတာမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္

အင္ဒိုနီးရွားေရတပ္နဲ႕ ေလတပ္တို အမႈတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အပ်ိဳရည္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္တဲ့ အေလ့ အက်င့္ေတြကို စြန႔္လႊတ္ဖို ေနာက္ထပ္ ဖိအား အသစ္ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္ေနာ္။ အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္က ဆယ္စုႏွစ္

ေပါင္းမ်ားစြာရွိလာခဲ့တဲ့ ဒီအေလ့ အက်င့္ကို စြန႔္လႊတ္ဖို ေၾကညာခဲ့တဲ့ေနာက္ အခုလိုဖိအားေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို Brisbane Times ကဆိုပါတယ္ေနာ္။ဒီလို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို အဆုံးသတ္ဖိုအတြက္ကုိ အင္ဒိုနီးရွားလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲေတြဟာ ဖိအားမ်ားစြာနဲ႕လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ။

အခုလိုမ်ိဳး စမ္းသပ္စစ္ ေဆးမႈဟာ အေကာင္းဆုံးေသာ သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လို ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ ၾကတာပါ။အခုအခါမွာ ရဲတပ္ဖြဲက two fingers test နည္းလမ္းကို ရပ္တန႔္ပစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုျပဳလုပ္တဲ့အေပၚမွာ

စစ္တပ္ဌာနခြဲတစ္ခုက လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ ေနခဲတာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမွာ အမ်ိဳးသားစစ္သားေတြကို စစ္ေဆးမႈနဲ႕ တူူညီရပါမယ္ လို အင္ဒိုနီးရွား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Andika Perkasa က ၿပီးခဲ့တဲ့ လအတြင္းက စစ္တပ္အရာရွိေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ့မႈမွ

ာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရးရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြကို မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘူး လိုလည္း သူက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။စစ္တပ္အရာရွိေတြရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး သူတိုဟာ

၂၀၁၄ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ရဲ႕ အခုလိုမ်ိဳးစမ္းသပ္စစ္ေဆးေနမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစစ္ေဆးမႈမွာေတာ့ ဆရာဝန္ တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ အဂၤါအတြင္းကို လက္ေခ်ာင္းထည့္သြင္းကာ

လိင္စိတ္တက္ႂကြမႈအပိုင္းကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ WHO ကေတာ့ အပ်ိဳအျမႇေးပါးရွိျခင္းမရွိျခင္းဟာ သိပၸံနည္းက်အားျဖင့္ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရွိဘူးလို ဆိုထားပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း ေရတပ္ကေတာ့ ဒီစစ္ေဆးမႈေတြကို

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လူရဲ႕ အမူအက်င့္သေဘာထားကို အကဲျဖတ္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြလည္း လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို ဒီလိုလုပ္ေနဆဲပါ၊ အမ်ိဳးသမီးစစ္သားေတြအတြက္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ

စစ္ေဆးမႈလိုလည္း ေခၚပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားေတြကိုလည္း ကာလသားေရာဂါနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္ လို ေရတပ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Julius Widjojono က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ေလတပ္ေျပာဆိုခြင့္ရသူ Marshal Indan Gilang ကလည္း အပ်ိဳရည္စစ္ေဆးမႈကို ဆက္လုပ္သြားမယ္လို ဆိုခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပည့္စုံၿပီး က်န္းမာတဲ့အရာရွိတစ္ဦးရရွိဖို ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္ လို ရွင္းျပပါတယ္ေနာ္။

လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲေတြကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာစစ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီရဲ႕ ၾသစေၾတးလ်ကိဳယ္စားလွယ္နဲ႕အတူ နိုင္ငံတကာမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ၾကပါတယ္ေနာ္ ။Ctedit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *