အဖြားအိုတစ္ဦး ဘဏ္တြင္ ေငြလာအပ္တဲ့ ေငြပမာဏက အလြန္မ်ားသျဖင့္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာကေမးမိေသာအခါ

အဖြားအိုတစ္ဦး ဘဏ္တြင္ေငြလာအပ္သည္ ေငြပမာဏက အလြန္မ်ားသျဖင့္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာကေမးမိေသာအခါ

ဘဏ္မန္ေနဂ်ာကုိ ေဘာင္းဘီ ခြ်တ္ခုိင္းျပီး ပါးပါးေလး ပုတ္ျပီး ပညာျပသြားတဲ့ အဘြားအုိအဖြားအိုတစ္ဦးေျကာင္း ေျပာခ်ငပါတယ္။

အဘြားအုိက ဘဏ္တြင္ ေငြလာအပ္သည္။ေငြပမာဏ က အလြန္မ်ားသျဖင့္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ကေမးသည္။ အဘြား အဲ့ေလာက္ေငြအမ်ားႀကီး ဘယ္လို ရွာလာတာလဲ။

ေဩာ္.. ေလာင္းကစားလုပ္လို႔ ႏိုင္လာတာပါ။ အာ..မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး..လူတစ္ေယာက္ က အျမဲကံေကာင္းပါ့မလား။ မယံုရင္ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ေလာင္းမလား…

တနလၤာေန႔ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ မင္းဖင္မွာ tattoo ထိုးၿပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္။အာ..ဘာလို႔ tattoo ထိုးရမလဲ.. ေလာင္းမယ္ဗ်ာ ဘာေၾကးလဲ ေဒၚလာ ၅၀၀ ေၾကးေလာင္းမယ္ ရတယ္

စိန္လိုက္ တနလၤာေန႔ မနက္ ေစာေစာ အဖြားအို ဘဏ္သို႔ေရာက္လာသည္။ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီး ၂ ေယာက္ခန္႔လည္း ပါလာသည္။“ကဲ..မန္ေနဂ်ာ မင္းဖင္မွာ တက္တူးထိုးထားတယ္ မဟုတ္လား

ဘာမွ မထိုးထားဘူး ဒီမွာၾကည့္ မန္ေနဂ်ာက ေဘာင္းဘီကို ခၽြတ္ျပရင္းေျပာသည္။ထိုစဥ္ အဖြားအိုႏွင့္ အတူ ပါလာသည့္ လူတစ္ဦး မူးလဲ က်သြား သည္။ကဲ အဖြား ရွံုးၿပီ ေဒၚလာ ၅၀၀ ေပးေတာ့.

.ဒါနဲ႔ ဟိုလူက ဘာလို႔ မူးလဲ သြားရ တာလဲ ေရာ့ ဒီမွာ ငါရွံုးတဲ့ အတြက္ ေဒၚလာ၅၀၀ ဟိုလူက ဘာလို ႔မူးလဲသြား တာလဲ ဆိုေတာ့ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာႀကီး ဖင္လွန္ျပ မယ္ ဆိုတာ ကိုမယံုဘူး ဆိုလို႔ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေၾကး ေလာင္းထားမိ လို႔ေလတဲ့။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *