မိခင္ျဖစ္သူ ေသဆုံးသြားၿပီး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရကာ လမ္းမေပၚထြက္ အကူအညီေတာင္းေနခဲ့ရွာတဲ့ ႀကံ့ေလး

မိခင္ျဖစ္သူ ေသဆုံးသြားၿပီး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရကာ လမ္းမေပၚထြက္ အကူအညီေတာင္းေနခဲ့ရွာတဲ့ ႀကံ့ေလး

မိခင္ျဖစ္သူ ေသဆုံးသြားၿပီးေတာ့ အကူအညီ မဲ့ေနတဲ့ ႀကံ့တစ္ေကာင္ဟာ အကူအညီ ရရွိဖို႔အတြက္ လမ္းမေပၚသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၿပီး အသက္ရွင္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ကံေကာင္း တာကေတာ့ Liam Burrough ဆိုတဲ့

အမ်ိဳးသားက ၎ႀကံ့ကို ေတြ႕ရွိကာ ကယ္တင္ လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ႀကံ့ေလးရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာက အနည္းငယ္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီ ေရကိုလည္း ဆာေနပုံရပါတယ္တဲ့။ Liam ဟာ ဒီႀကံ့ေလး လိုအပ္ေနတဲ့ ေရအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပးခဲ့ ပါတယ္ေနာ္။

Liam ဟာ သူ႔ရဲ႕Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ သြားၿပီး ၎ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သူဘယ္ေလာက္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း လူသိမ်ားေစရန္ နဲ႔ တိရိစာၦန္ေတြကို ကြၽန္‌ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္ းမြန္မြန္ နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

ဥယ်ာဥ္မႉး ေတြဟာ ကုသေပးေနစဥ္ ၎ႀကံ့ သငယ္ေလးဟာ အလြန္ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ေနခဲ့တာပ့။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေစရန္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ ဦးက ၎အား ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ဒီႀကံ့သငယ္ေလးဟာ ေရရရွိႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္

အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ေနပါတယ္။ႀကံ့သငယ္ကို မၾကာမီမွာဘဲ ေတာ႐ိုင္းအာဖရိက ရဲ႕ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးစင္တာမွာ ေနထိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ Shadow ဆိုၿပီး နာမည္ မွည့္ေပးကာ သူမဟာ အသက္ငယ္ ေနေသးဒါေၾကာင့္ ပိုမိုက်န္းမာလာသည္ နဲ႔

အမွ် သူမေတာကို ျပန္သြားႏိုင္လိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ တိရိစာၦန္မ်ားဟာ အလြန္ အားနည္းတဲ့ သတၱဝါ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါတယ္ေနာ္။Credit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *