ဘယ္အစိုးရ တက္တက္ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရတာ ဆိုသူမ်ား ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန႔္ၾကားထားတာေလး ဖတ္ၾကည့္ပါ

ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရတာဆိုသူမ်ား ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန႔္ၾကားထားတာေလး ဖတ္ၾကည့္ပါ

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵဓိက ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရ မယ္။ မဲသြားေပးစရာမလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဟုတ္သလို ထင္ရတာေပါ့။သိုေ့ပမယ့္

ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရ မယ္ဆိုတဲ့ စကားကို ခြဲျခမ္းၾကည့္ ရင္ လုပ္တာရယ္၊ စားတာရယ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္လုပ္ သေလာက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရဖို့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အဆင္ ေျပေျပလုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို့က အေရးႀကီးေသးတယ္။

ဒါေတြ အဆင္ေျပဖို့က စနစ္ေကာင္းဖို့၊ အစိုးရ ေကာင္းဖို့ လိုတာပါ။ လယ္သမား က ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရမယ္ ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္စိုက္မယ့္ လယ္ အစိုးရက သိမ္းသြားရင္ လုပ္လို့ မရေတာ့ဘူးေလ။ အစိုးရသိမ္း ထားတဲ့ လယ္ကို သြားထြန္ရင္ လည္း

တရားစြဲခံရဦးမယ္။အလုပ္သမားေတြဆိုရင္လည္း ကိုယ့္အိမ္နဲ႔ အလုပ္ကို အေဝးႀကီးသြား ရၿပီးေတာ့ လမ္းမွာ ကားေတြ ပိတ္လို့ အခ်ိန္ကုန္ရတယ္ေနာ္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံ ေတြ မေကာင္းဘူးဆိုရင္လည္းအလုပ္လုပ္ရတာ ပင္ပန္းဆင္းရဲ တာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရ

မယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။သိုေပနယ့္ စနစ္မေကာင္းတဲ့အတြက္ ကိုယ္ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရဘူး။ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆုံးရွုံး မွု၊ စိတ္အား၊ လူအားဆုံးရွုံးမွုေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္ေနာ္။ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရမယ္ဆိုတာ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့အစိုးရမေကာင္းဘူး၊ စနစ္ မေကာင္းဘူးဆိုရင္ ကိုယ္လုပ္တဲ့

လုပ္အားခထိုက္ထိုက္တန္တန္ရ မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အလုပ္ခ်င္းအတူ တူကို လုပ္အားခပိုရလို့ မိသားစု နဲ႔ခြဲ၊ ကိုယ့္ေရေျမကို စြန႔္ခြာၿပီးေတာ့ ျပည္ပမွာ သြားအလုပ္လုပ္ေနရ တာေတြ အမ်ားႀကီးပါေနာ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အစိုးရေကာင္းဖို့၊ စနစ္

ေကာင္းဖို့ အေရးႀကီးပါတယ္ေနာ္။ေက်ာင္းသားလည္း ကိုယ္စာ က်က္မွ ကိုယ္ရမွာေပါ့ေလ။ ဒါ ေပမဲ့ ကိုယ္သင္ၾကားတဲ့ ပညာ ေရး၊ ကိုယ္က်က္တဲ့ စာအဆင့္ အတန္းျမင့္ဖို့ လိုတာေပါ့ေလ။ က်န္းမာေရးကလည္း ဒီလိုပဲ။ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လုပ္ၿပီး ကိုယ္စားရတဲ့ အခါမွာလည္း ကိုယ္စားရတဲ့ အ စားအစာေတြ

အရည္အေသြး ေကာင္းဖို့၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း ဖို့၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ဖို့ အ ေရးႀကီးတာေပါ့ေလ။ဒါေၾကာင့္ စနစ္ေကာင္းကို က်င့္သုံးမယ့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္နိုင္ဖို့ နိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းကေတာ့ စနစ္ေကာင္း ေအာင္၊ အစိုးရေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္မလဲဆိုတာ

ေလ့လာၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္မယ့္ အဖြဲ႕ အစည္းကို မဲေပးရမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္လည္း မဲ သြားေပးၾကပါ။ ကိုယ့္ဝန္းက်င္က လူေတြ မဲသြားေပးျဖစ္ေအာင္ လည္း ကူညီတိုက္တြန္းေပးၾကပါ လို့ ေျပာခ်င္ပါတယ္ေနာ္။ေရႊပါရမီဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *