စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကိုသာ သံအမတ္အျဖစ္ ကုလ အသိအမွတ္ျပဳ

စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကိုသာ သံအမတ္အျဖစ္ ကုလအသိအမွတ္ျပဳ

အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီကေန နယူးေယာက္ၿမိဳ့၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို နိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဟု စြပ္စြဲကာ ရာထူးက ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာ္လည္းဘဲ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကမူ ၎ကိုဘဲ ျမန္မာအစိုးရ

သံတမန္ အျဖစ္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေၾကာင္းကုိ ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ ေရးသားခ်က္အရ သိရတာပါ။စစ္ေကာင္စီက ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းဟာ ေပးအပ္သည့္ အမိန႔္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာမွုမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရအား ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိသည့္

တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအား သစၥာခံ ကူညီကိုယ္ စားျပဳျခင္း၊ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးရဲ့ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို့ကို အလြဲသုံးစား ျပဳျခင္းတို့ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္

MRTV မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့တာပါ။အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ကုလသမဂၢအရာရွိတဦးကမူ ကုလသမဂၢသည္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ စစ္ေကာင္စီကို အစိုးရအျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္

ျမန္မာအစိုးရသစ္ထံမွ ေပးပို့ လာေသာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးရာထူး ေျပာင္းလဲခန႔္အပ္လႊာကိုလည္း မရရွိထားေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းဌာနသို့ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ထို့ေၾကာင့္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသာလၽွင္ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္ရွိေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တာပါ။

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ကလည္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္သာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကုလ သမဂၢဆိုင္ရာ တရားဝင္ သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္

ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ကုလသမဂၢသည္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး အာ ဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီကို အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ ထားေၾကာင္း၊ စစ္ေကာင္စီ၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း၏ တရားဝင္မွုကို မည္သို့မၽွ ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားတာပါ။ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေက်ာ္မိုး ထြန္းသည္

အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ ကိုယ္စားျပဳကာ ျမန္မာနိုင္ငံသူ/သားမ်ား၏ ဆႏၵကို တင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္၌ ရာထူးမွ ထုတ္ပစ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။source; The Irrawaddy

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *