၉၅% အထိ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးသစ္ အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာ ခင္ခင္ႀကီး ေျပာၿပီ

၉၅% အထိ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးသစ္ အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာ ခင္ခင္ႀကီး ေျပာၿပီ

အေမရိကန္ ကုမၸဏီ Moderna က ထုတ္လုပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးဟာ ကိုဗစ္ကို ၉၅% ထိ ကာကြယ္နိုင္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ အဆိုပါကာကြယ္ေဆးကို လူေပါင္း ၃၀,၀၀၀ တြင္ စမ္းသပ္ေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့

ေလးပတ္ျခားၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ ပထမစမ္းသပ္ေသာ လူ ၉၅ ဦး၏ ရလဒ္အေပၚ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ကာကြယ္ေဆးထိုးသူမ်ားထဲတြင္ လူ ၅ ေယာက္သာ ကိုဗစ္ျဖစ္ၿပီး လူ ၉၀ သည္

ရလဒ္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ၉၄.၅% ရွိပါတယ္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မွုမွာ ေရာဂါျပင္းထန္သူ ၁၁ ဦးပါဝင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆး၏ အာနိသင္ မည္မၽွၾကာမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မသိရေသးပါသို့ေသာ္ ေရာဂါအႏၲရာယ္ရွိေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္

ေရာဂါကာကြယ္နိုင္မွု ရသည္ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ အားတက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမွု ရွိသလားဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သိသာထင္ရွားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ မထြက္ေပၚေသးေသာ္ လည္း ၁၀၀ % အႏၲရာယ္ကင္းသည္ဟု မေျပာနိုင္ပါ။

ဥပမာ ပါရာစီတေမာေမာပန္းျခင္း ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေဆးထိုးသည့္ေနရာ နာၾကင္ျခင္းကေတာ့ ရွိနိုင္ပါတယ္။ Pfizer ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ျပရလၽွင္ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ပိုး၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ တစိတ္တပိုင္းကို ရယူၿပီး ေတာ့

ကိုယ္ခံအားတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာကေတာ့ တူပါသည္။ကနဦး ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္အရေတာ့ Pfizer/BioNTech မွထုတ္ေသာကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၀% ကာကြယ္နိုင္ၿပီး Moderna မွထုတ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၅% ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ ဆက္လက္သုေတသန ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေတာ့ ၿပီးဆုံးသည့္အခါ ေနာက္ပိုင္းရလဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲဖြယ္ရွိပါတယ္။သို့ေသာ္ Moderna မွ ထုတ္ေသာ ကာကြယ္ေဆး၏ အားသာခ်က္အႀကီးစားမွာ

ကာကြယ္ေဆးသိုေလွာင္ရာတြင္ အႏွုတ္ ၂၀ စင္တီဂရိတ္တြင္ ၆ လအထိ ထားသိုနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Pfizer မွကာကြယ္ေဆးကမူ အႏွုတ္ ၇၅ စင္တီဂရိတ္တြင္ ထားသိုရသျဖင့္ အလြန္ေအးေသာ အေျခအေနျဖစ္ရန္ ultra-cold storage

လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံမ်ားစြာအတြက္ စိန္ေခၚမွုအႀကီးစား ျဖစ္ပါတယ္။႐ုရွားမွ ထုတ္ေသာ Sputnik ကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၂% ကာကြယ္မွုရသည္ဟု အေစာပိုင္းေဒတာမ်ားအရသိရပါတယ္။ဒါဆို ဘယ္အခ်ိန္ကာကြယ္ေဆးရမလဲ။

ဒါကေတာ့ သင္ကမၻာႀကီးရဲ့ ဘယ္ေနရာမွာေနတယ္ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲဆိုသည္ အေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ Moderna ကမူ ေရွ႕အပတ္မ်ားအတြင္း

အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္အတြင္း ကာကြယ္ေဆး သန္း ၂၀ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ၿဗိတိန္ အစိုးရကလည္း Moderna မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းမွုမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို့၏ အစီအမံတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ဦးစားေပးထိုးႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ကာကြယ္ေဆးက ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တာလဲ။ ယခုကာကြယ္ေဆးသည္ RNA vaccine ျဖစ္ၿပီး

ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္စ္၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ရယူထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း ထိုးသြင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခံအားစနစ္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေစ႐ုံ ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ၿပီး

ဗိုင္းရပ္စ္တစ္ခုလုံး အသုံးျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးအတြင္း ကိုယ္ခံအားစနစ္တြင္ T ဆဲလ္ဟုေခၚေသာ ပဋိပစၥည္း ထြက္ေပၚလာေစျခင္းျဖင့္ ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္စ္ကို တန္ျပန္တိုက္ထုတ္နိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစပါမည္။

ယခုေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ကနဦး ေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဆိုပါ Moderna ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။source;ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *