ျပာသိုမွာခြာညိဳမိုးေတြ ရြာမယ့္ေဒသေတြ ကို ေျပာလိုက္တဲ့ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ဆရာမေလး စုစုစံ

ျပာသိုမွာ ခြာညိဳမိုးေတြ ရြာမယ့္ ေဒသေတြ ကို ေျပာလိုက္တဲ့ တိက်မွန္ကန္ ဆရာမေလး စုစုစံ

ခြာညိဳမိုး – ၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ ၁၅ရက္ ၁၆ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ပဲခူးတိုင္ းအေနာက္ပိုင္း သာယာဝတီ လက္ပံတန္း မင္းလွ အုတ္ဖို စစ္ကြင္း အိုးသည္ကုန္း ႀကိဳ့ပင္ေကာက္ ဇီးကုန္း နတၱလင္း တာပြန္ ေပါင္းတည္ ပုတီးကုန္း သဲကုန္း အင္းမ ျပည္ ေရႊေတာင္ ေဒသမ်ာ

းတြင္ မိုးအနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ အထိ ရြာသြန္းနို င္သျဖင့္ ျပာသိုမွာ ခြာညိဳပြင့္ခ်ိန္မို့ ခြာညိဳမိုးလို့ အမည္ ေပးထားပါတယ္ ေနာ္။ (ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၁၂-၁-၂၀၂၂ ညေန ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္)ရြာမယ္ေလ ေဆာင္းသီးႏွံအပင္ အား တိုး ခြာညိဳမိုးေတြ ရြာမယ္ေလ – ၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ ေန႔ ၁၆ ရက္ေန႔ေတြမွ

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း စစ္ေတာင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ဒိုက္ဦး ႁပြန္တန္ဆာ ေညာင္ေလးပင္ ပိန္းဇလုတ္ ဖတို ေက်ာက္တံခါး ေညာင္ပင္သာ ေညာင္ေျခေထာက္ ေတာကၽြဲအင္း ျဖဴး ေဇယ်ဝတီ ေက်ာက္ႀကီး မေဒါက္ အုတ္တြင္း ေတာင္ငူ ထန္းတပင္

ခြာညိဳအပင္အားတိုးမိုးေတြသာျဖစ္နိုင္ပါတယ္ တဲ့။ (ခန႔္မွန္းခ်ိန္ ၁၂-၁-၂၀၂၂ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္)Su Su San (Senior Meteorologist, Advanced Weather Forecaster Meteorological Intelligence Officer)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *