ႏွစ္ေပါင္း 2.5 ဘီလီယံသက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားထဲမွာ ေရွးေခတ္သတၱဝါမ်ားရဲ့ေျခရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္မ်ား

ႏွစ္ေပါင္း 2.5 ဘီလီယံသက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားထဲမွာ ေရွးေခတ္သတၱဝါ”မ်ားရဲ့ေျခရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္မ်ား

အေစာဆုံးေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပတၱျမားေတြကို ဂရင္းလန္းမွ 2.5 ဘီလီယံ သက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားကို သိပၸံပညာရွင္ေတြ ရွာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ ။ ဒီသုေတသနကို Ore Geology Reviews ဂ်ာနယ္မွ

ာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္ ။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတၱျမားမ်ားက ကာဗြန္စစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဂရပ္ဖိုက္ဓာတ္သတၱဳမ်ား ပါဝင္ပါတယ္ ။ ကာဗြန္မွာ ထူးျခားတဲ့ ဓာတုေဗဒပါဝင္မႈက အေစာပိုင္းအသက္တာရဲ့ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ညႊန္ျပခဲတာပါ ။

ကေနဒါနိုင္ငံ Waterloo တကၠသိုလ္မွ ကမၻာေျမနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ပတၱျမားအတြင္းရွိ ဂရပ္ဖိုက္ဟာ အမွန္တကယ္ထူးျခားပါတယ္တဲ့။ပတၱျမားမွာ ေရွးေခတ္သက္ရွိမ်ားရဲ့

အေထာက္အထားမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရတယ္လို႔ သိပြံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ဆိုပါတယ္ ။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဂရပ္ဖိုက္မ်ားကို ကမၻာေျမေပၚရွိ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂.၅ ဘီလီယံခန႔္ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္တုံးမ်ားမွာ

ေတြ႕ရွိရပါတယ္ တဲ့။ ေလထုထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္တဲ့အခါ unicellular organisms မ်ား microorganisms နဲ႔ algae မ်ားတြင္သာ တည္ရွိပါတယ္ ။ကာဗြန္က ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရန္ သုေတသီမ်ားက ကာဗြန္ရဲ့

ဓာတုဂုဏ္သတၱိမ်ား အထူးသျဖင့္၊ ကာဗြန္အက္တမ္ရဲ့ isotopic ပါဝင္မႈကို သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။ “သက္ရွိသတၱဝါမ်ားက ဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းရန္ စြမ္းအင္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေပါ့ပါးတဲ့ ကာဗြန္အက္တမ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္

။ထိုဂရပ္ဖိုက္အပိုင္းမွာ တိုးပြားလာတဲ့ ကာဗြန္-12 ပါဝင္မႈမွ ကာဗြန္အက္တမ္မ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္က ေရွးေခတ္သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္တာပ့ ။ ဆိုက္နိုဗက္တီးရီးယား (cyanobacteria) ကဲ့သို႔ေသာ

အဏုဇီဝေသမ်ား ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိတယ္။”လို႔ သိပၸံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္ ။သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ပတၱျမားဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ ပတၱျမားရဲ့ ဘူမိေဗဒကို ေလ့လာေနစဥ္

ဂရင္းလန္းမွာ ပတၱျမားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ။ဒါ့ျပင္ဂရပ္ဖိုက္က ပတၱျမားပတ္ပတ္လည္ရွိ ေက်ာက္မ်ားရဲ့ ဓာတုေဗဒကို ေျပာင္းလဲေပးကာ ၎ရဲ့ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္ ေတြ႕ရွိထားတာပါ ။

“ဂရပ္ဖိုက္ေတြ ရွိေနတာကလည္း ဒီဧရိယာမွာ ပတၱျမားေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာသလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရွင္းေပးတယ္ ။ ပတၱျမားရဲ့ အေရာင္နဲ႔ ၎ရဲ့ ဓာတုဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး တိုက္ရိုက္မျဖစ္နိုင္ပါ” ဆိုၿပီး ပါေမာကၡ Yakimchuk က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ ။JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *