လူ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ဦး မွားၾကတဲ့ ဖုန္း အားသြင္းနည္း အလြဲမ်ား

လူ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ဦးမွားၾကတဲ့ ဖုန္း အားသြင္းနည္း အလြဲမ်ား

စာဖတ္ သူေတြ ထဲမွာ ေန႔စဥ္ ဖုန္းမသုံးတဲ့ သူ မရွိဘူးလို့ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ေန႔တိုင္း ဖုန္းသုံးၾကတဲ့ အခါ မွာ တစ္ေန ႔ကို တစ္ႀကိမ္မက ဖုန္းအား သြင္းတတ ၾကပါတယ္။

ဖုန္းအားသြင္းတာနဲ႔ပတ္သက္လို့ လူတိုင္းလိုလိုလုပ္တတ္ၾကတဲ့ အမွားအယြင္းေလးေတြကို သတိထားဆင္ျခင္နိုင္ဖို့ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳးကို ပလပ္ေပါက္မွာ အျမဲတပ္ထားျခင္းဟာ

အခန္းတြင္ းစိုထိုင္းဆနဲ႔ ဓာတ္ျပဳၿပီး မီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္လို့ ဖုန္းအားသြင္းၿပီး တိုင္း အားသြင္းႀကိဳး ကိုျဖဳတ္ ထားပါေနာ္။ ဖုန္းအားကို ၁၀၀ ျပည့္တဲ့အထိသြင္းထားတာက

အားကုန္ ဖို့ပို လြယ္ေစတာေၾကာင့္ဘဲ ဖုန္းအား သြင္းတဲ့အခါ ၉၈ ေလာက္ျဖစ္ရင္ ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါေနာ္။ ဖုန္းအားကုန္ၿပီး ပိတ္သြားတဲ့အထိသုံးျခင္း၊ ဖုန္းအား ၁၀ ေအာက္ေရာက္မွ အားသြင္းျခင္းက ဖုန္းဘကၳရီကိုလြယ္လြယ္ပ်က္ေစပါတယ္။

ဖုန္းအား၂၀ ေအာက္ေရာက္တာနဲ႔ အားျပန္သြင္းတာက ဖုန္းဘကၳရီသက္တမ္းကို ပိုၾကာရွည္ေစပါတယ္။ ဖုန္းကိုတစ္ညလုံးအားသြင္းထားတာက ဖုန္းဘကၳရီ ျမန္ျမန္ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနသလိုပါဘဲ။ဖုန္းအားသြင္းထားတုန္း ဖုန္းသုံးတာက

ဘကၳရီေပါက္ကြဲျခင္းကိုေတာင္ ျဖစ္ေစနိုင္လို့ လုံးဝမလုပ္သင့္ပါဘူးေနာ္။ ဖုန္းအား ၂၀ အထက္ရွိေနတဲ့အခါ ဖုန္းအားသြင္းတာကလည္း ဖုန္းကိုျမန္ျမန္ပ်က္ေစနိုင္ပါတယ္ေနာ္။

ေအာက္ေရာက္မွ ဖုန္းအားသြင္းတာက အသင့္ေတာ္ဆုံးပါ။ မူလ အားသြင္းႀကိဳးမဟုတ္ဘဲ ေတြ႕ကရာအားသြင္းႀကိဳးေတြနဲ႔ သြင္းတာကလည္း လုံးဝမေကာင္းပါဘူး။

ဖုန္းကာဗာ တပ္ထားရက္ အားသြင္းတာက ဖုန္းကို အပူခ်ိန္ျမင့္ေစတာေၾကာင့္ အားသြင္းခ်ိန္မွာ ကာဗာကိုျဖဳတ္ထားၿပီးမွ သြင္းပါ။လက္(ပ္) ေတာ့ ၊ ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္

ဖုန္းအား သြင္းတာက ဖုန္းေၾကာင္ေစတာေၾကာင့္ဘဲ အဲ့ဒီလိုမသြင္းသင့္ပါဘူး။ ဖုန္းေၾကာင္ေစတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုမသြင္းသင့္ပါဘူးေနာ္။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *