အိမ္တစ္အိမ္မွာ စီးပြားေရးေတြ ေျပလည္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေနၾကၿပီဆိုတာ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ

အိမ္တစ္အိမ္မွာ စီးပြားေရးေတြေျပလည္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေနၾကၿပီဆိုတာ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ

အိမ္တစ္အိမ္မွာ စီးပြားေရးေတြေျပလည္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေနၾကၿပီဆုိပါဆုိ့ ။ အိမ္သူအိမ္သားအားလုံးဟာ ၁။ သူ႔အသက္လည္း ဘယ္သူမွမသတ္ဘူး။

၂။ သူ႔ပစၥည္းလည္းဘယ္သူမွ မတရားမယူၾကဘူး။ ၃။ ကာေမသုမိစၧာေခၚတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အက်င့္ေတြလည္း ဘယ္သူမွ မက်င့္ၾကဘူး။ ကိုယ္က်င့္တရား သိပ္ေကာင္းၾကတယ္။၄။ မုသားလည္းမေျပာၾကဘူး။

၅။ မူးယစ္ေဆးဝါးလည္း သုံးစြဲတဲ့သူ အိမ္သူအိမ္သားထဲ တစ္ေယာက္မွမရွိဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ အိမ္သူအိမ္သားေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကည္ႏူးၿပီးေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မေနရဘူးလား။

ေနၾကရတာ။အိမ္တစ္အိမ္မွာ ခ်မ္းသာသလို ရြာတစ္ရြာကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္ ၊ ငါးပါးသီလနဲ႔ျပည့္စုံၾကတာ။ ဒီလိုဆို ဒီေက်းရြာဟာ အျမဲအိမ္တံခါးဖြင့္ထားလို့ မရနိုင္ဘူးလား။ ရနိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ၿမိဳ့တစ္ၿမိဳ့ရွိ ၿမိဳ့သူၿမိဳ့သားအားလုံး ငါးပါးသီလနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဒီၿမိဳ့ခ်မ္းသာမလား ဆင္းရဲမလား ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနၾကရမယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာလည္း ဒီလို ငါးပါးသီလနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္ဆိုရင္

အကုန္မခ်မ္းသာရဘူးလား။ ခ်မ္းသာရတယ္။ညဘက္ေတာင္ ဘယ္ေနရာသြားသြား အႏၲရာယ္ဆိုတာရွိလား။ မရွိေတာ့ဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္ေနရာသြားသြား အႏၲရာယ္ဆိုတာ ရွိမလား။ မရွိေတာ့ဘူး။ သိပ္ေကာင္းတယ္ေနာ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္းဟာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္မေနဘူးလား။ ျဖစ္ေနတာ။ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီးလာၿပီ ၊ ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီးေနတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ခ်မ္းသာသုချဖစ္နိုင္ပါ့မလား။

မျဖစ္နိုင္ဘူး။ လင္ကလည္း သီလပ်က္တယ္ ၊ မယားကလည္း သီလပ်က္တယ္ ၊ သားသမီးေတြကလည္း ပ်က္စီးၾကတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဒီအိမ္ခ်မ္းသာသုချဖစ္နိုင္ပါ့မလား။

မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ဒီလိုဘဲ ကိုယ္က်င့္သီလေတြ ပ်က္စီးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ့ ၊ ရြာတစ္ရြာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းသာသုခေတြ မျဖစ္နိုင္ဘူး။ ႐ုံးေတြမွာလည္း

အင္မတန္အလုပ္ရွုပ္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို့ လိုအပ္ပါတယ္ေနာ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *