ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွု ကိုအစမွာ လၽွင္လၽွင္ျမန္ျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရင္ ဘာဖစ္နိုင္လည္း သိခ်င္ေနသူမ်ား ဖတ္ၾကည့္ပါ

ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွု ကို အစမွာ လၽွင္လၽွင္ျမန္ျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရင္ ဘာဖစ္နိုင္လည္း သိခ်င္ေနသူမ်ား ဖတ္ၾကည့္ပါ

ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ inflation ကို အစမွာ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္။ မထိန္းခ်ဳပ္ရင္ hyperinflation ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမဲ့ ေဖါင္းပြမႈအျဖစ္ အလွ်င္အျမန္ တိုးလာပါတယ္ေနာ္။ ဥပမာ… ဇင္ဘာေဘြ၊

ဗင္နီဇြဲလား နိုင္ငံကို ၾကည့္ျမင္နိုင္ပါတယ္ေနာ္။ ဗင္နီဇြဲလား ဟာ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၉ ၾကား ၅၃,၇၉၈,၅၀၀ % (ရာခိုင္ႏႈံး ၅၃ သန္းေက်ာ္) တိတိ ေငြေၾကးေဖါင္းပြပါတယ္ေနာ္။ ေလးႏွစ္အတြင္း ဆတိုး ေဖါင္းပြႏႈံး ဟာေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္လာပါတယ္ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈဟာ

ေရတိုမွာ ေဒၚလာ၊ ေ႐ႊ နဲ႕ မတိုင္းတာပါဘူး၊ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈံးက္အက်ComsumepriceindexCPIနဲ႕ႏွိုင္းယွဥတာပါ။နိုင္ငံတနိုင္ငံဟာတႏွစ္ နဲ႕ တႏွစ္ၾကား ၃% … ဥပမာ မႏွစ္က ကန္စြန္း႐ြက္တစီး ၁၀၀ ကေန ဒီႏွစ္ ၁၀၃ က်ပ္ ပဲ တက္တယ္ဆိုရင္ inflation ထိမ္းနိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ေနာ္။…

ျမန္မာနိုင္ငံလို Export သြင္းကုန္ မွာTradedeficitျဖစ္ေနတဲနိုင္ငံမွာေတာ့ ေဒၚလာေဈးနဲ႕အတူပစၥည္းေဈးေတြလိုက္တက္လာနိုင္ပါတယ္ေနာ္။အဓိကကေရနံနဲ႕စားဆီကိုတင္သြင္းေနရလို႔ပါ။နိုင္ငံအေနနဲ႕ကေတာ့ ေဒၚလာဝင္ေငြတိုးမယ့္နည္း အကုန္ သုံးဖို႔လိုမယ္Inflation ေနာက္မွာ

recession လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ hyperinflation ေနာက္မွာ great depression လိုက္ပါတယ္။ Inflation ကို ထိမ္းဖို႔ ဘဏ္ေတြက loan ထုတ္ေခ်းေပးတာ ေလ်ာ့ဖို႔ ဗဟိုဘဏ္က စီမံရတာပါ။ အခု ျမန္မာမွာေတာ့ဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြထုတ္ ေပးဖို႔မေျပာနဲ႕

အပ္ေငြေတာင္ မထုတ္ေပးနိုင္၊ လူေတြမွာလည္း ေငြမရွိပဲနဲ႕ inflation တက္ေနတာ ထူး ျခား ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။…အထုတ္အထည္နဲ႕ ရွိတဲ့လူက အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ဘဲ ေငြသားကို ကိုင္ထားပါတယ္။

တခါ ေကာလဟာလေၾကာင့္ ေငြတန္ဖိုးက်မွာစိုးလို႔ ေဒၚလာ ေ႐ႊ နဲ႕ ဖလွယ္ပါတယ္။ဒီအခါ ေဒၚလာ ေ႐ႊေဈး ဟာ ကေမာ က္ကမ ျဖစ္လာပါတယ္။ Socioeconomic and political မတည္ၿငိမ္မႈဆုံခ်က္ ေပါင္းစုံ ရိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္

panic ျဖစ္ၿပီး inflation ျဖစ္လာပါတယ္ေနာ္။ တက္လာတဲ့ မထိမ္းထားနိုင္ရင္ နိုင္ငံသား အားလုံးထိပါမယ္။…ေဒၚလာတက္လို႔ သြင္းကုန္ေဈးႏႈံးေနာက္လိုက္ၿပီး စက္ဆီနဲ႕ သယ္ပို႔ေနရတဲ့ အေျခခံစားသုံးကုန္ တက္လာရင္ ခပ္သြက္သြက္ ထိခိုက္သြားမယ့္သူေတြက ေတာ့ ကမာၻ႔ poverty

မ်ဥ္းေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ ၂၄% ေသာ ျမန္မာျပည္က ဆင္းရဲသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။… ေဒၚလာ ေ႐ႊေဈး ဘာေၾကာင့္တက္သလဲအက်ိဳး အ ေၾကာင္းလိုက္ၿပီး အဲ့ဒီေဈးကြက္ေတြထိမ္းဖို႔ အားအနည္းငယ္ပဲ ထုတ္ရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ hyperinflation ျဖစ္သြားမွဆို လူ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဘယ္အားနဲ႕ ထိမ္းၾကမလဲ။Ctedit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *