လယ္ကြင္းျပင္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ေသတၲာကုိ ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ား အံ့ၾသသြားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္

လယ္ကြင္းျပင္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေသတၲာကုိ ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ား အံ့ၾသသြားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္

Phetchabun ျပည္နယ္၊ Wichian Buri ရွိစပါးခင္းတစ္ခုမွာ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေခါင္းတလားကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ား အံ့ၾသေနျကတာပါတဲ ။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္မွာ သတင္းေထာက္ ၆၄ ဦး က

Amnat Phuak Khok Soong အမည္ရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးဟာ အနီေရာင္အဝတ္ျဖင့္ ဖုံးထားတဲ့ ေခါင္းတလားပုံကို တင္ခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ။ “Ban Dong Takhian ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေခါင္းတလားကို ေတြ႕ခဲ့တယ္”

ဆိုတဲ့ သတင္ းနဲ႔အတူ ေဝမွ်ခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ။ ထိုေနာက္လူမ်ားစြာက “ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္သူလဲ၊ အေခါင္းထဲမွာ ဘယ္သူလဲ။” ဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္တဲ့ ။ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ခဲ့တာပါ ။

Phetchabun ျပည္နယ္၊ Wichian Buri ခ႐ိုင္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္Wichian Buri ခ႐ိုင္၊ Wat Dong Takhian (ဗန္) အေအးခန္းရဲ႕ ေခါင္းတလားဟာ ဘုရားေက်ာင္းမွ

လြင့္ထြက္သြားၿပီးေတာ့ ေခါင္းတလားဟာ ေရထဲေမ်ာသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ရဟန္းမ်ား မသိခဲ့တာေၾကာင့္ ေခါင္းတလားက ဘုရား‌ေက်ာင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာကို ထပ္မံသိရွိ ပါတယ္ေနာ္ ။

လယ္ကြင္းမ်ား အလယ္မွာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမရွိမခ်င္းထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ျပန္သယ္သြားရန္ Wat Dong Takhian သို႔ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါတယ္တဲ့ ။JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *