ကမၻာ့အေတာ္ဆုံး သိပၸံပညာရွင္ ရဟန္း ျဖစ္လာေစတဲ့ အေၾကာင္း အရင္း

ကမၻာ့အေတာ္ဆုံး သိပၸံပညာရွင္ ရဟန္း ျဖစ္လာေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

အဂၢမဟာကမၼ႒ာနစရိယ၊ဓမၼစရိယ ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵ ႏၲအာစိဏၰ ရဲ့ ဖားေအာက္ေတာရရိပ္သာေက်ာင္းတြင္အေနာက္တိုင္းသား နိုင္ငံျခားသား ေယာဂီအမ်ားအျပား ရဟန္းဝတ္၍ တရားအားထုတ္ေနတာပါ။

၎တို့အထဲတြင္သန္းႂကြယ္သူေဌးမိသားစုမွ ဆင္းသက္လာေသာ လခစား အေမရိကန္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ရွင္တစ္ဦးလည္း ရဟန္းဝတ္ၿပီး တရားအားထုတ္ေနသည္။အဆိုပါ ရဟန္းကို မီဒီယာ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။”

အရွင္ဘုရားသည္ သန္းႂကြယ္သူေဌး သိပၸံပညာရွင္ႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္သို့ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ရဟန္းဝတ္ၿပီး သမထဝိပႆနာတရား စခန္းမွာ တရားအားထုတ္ေနပါသနည္း။ အဘယ္အထိ ဤသို့တရားအားထုတ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသနည္း”

ဟုေမးေလသည္။ထိုအခါ ရဟန္းကေျဖသည္မွာ ” ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အေမရိက သာသနာျပဳခရီးတြင္ ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို နာၾကားရေသာအခါ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး သိပၸံပညာရွင္မွာ

ဗုဒၶျဖစ္ေနေၾကာင္း ၊ကမၻာေပၚတြင္ ရွိရွိသမၽွႏွင့္ ရွိခဲသမၽွ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို့တြင္ ပညာအႀကီးမားဆုံးပုဂၢိဳလ္မွာ ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိလာရၿပီးေတာ့ဗုဒၶ၏ စာေပမ်ားက ညႊန္ျပထားေသာ အဆုံးအမမ်ား ကသာလၽွင္ မိမိဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္

ပစၥဳပၸန္သံသရာႏွစ္ျဖာ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အမွန္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး ၊အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို့ေၾကာင့္ သည္တိုင္း ၊ သည္ေဒသ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလက္ခံထားသေရြ႕ ဤတစ္ပါးေက်ာင္းကေလးတြင္ တစ္သက္ပတ္လုံးေနၿပီး တရားအားထုတ္သြားရန္

ရည္ရြယ္ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း” ရွင္းျပသြားပါတယ္။ထိုေၾကာင့္ ကႀကီး ၊ ခေကြးကအစ မူလတန္းမွေန တကၠသိုလ္အဆင့္ဆင့္အထိ သင္ၾကားခဲ့ၾကသည့္ စာေပပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာ

နည္းပညာမ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္တစ္ဘဝစားဝတ္ေနေရး ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါတယ္။ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမ တရားေတာ္မ်ား၊ဗုဒၶစာေပမ်ားမွာကား မိမိ၏ ပစၥဳပၸန္ဘဝႏွင့္

သံသရာအဆက္ဆက္တို့တြင္ အျမင့္ဆုံး အျမတ္ဆုံး အခ်မ္းသာဆုံးႏွင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာအထိ ရရွိေအာင္ ၊ေရာက္ေအာင္ ပို့ေဆာင္ေပးနိုင္ေၾကာင္းမွာ ရွင္းလင္းပါတယ္။Credit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *