ျကာၾကာအိပ္ႏိုင္ရင္ ဆုေငြဘတ္တစ္ေသာင္းတန္ရယူႏိုင္တဲ့ Lazy Olympics ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

ျကာၾကာအိပ္ႏိုင္ရင္ ဆုေငြဘတ္တစ္ေသာင္းတန္ရယူႏိုင္တဲ့ Lazy Olympics ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

Lazy Olympics ၿပိဳင္ပြဲဟာ သင္တစ္ေန႔လုံးအိပ္ရာထဲမွာ လွဲေနၿပီး ဘာမွမလုပ္ဘဲ သင္အႏိုင္ရခဲ့လွ်င္ ဘတ္တစ္ေသာင္းတန္ဆုကို ရယူႏိုင္ပါတယ္ေနာ္ ။ “Lazy Olympics (Lazy Olympics)” ၿပိဳင္ပြဲအတြက္

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမေ႐ြး လူတိုင္းပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့ ။ဘာလို့ဆိုေတာ့ သင္က ေလ့က်င့္ရန္ သို႔မဟုတ္ အားကစားကြၽမ္းက်င္ရန္ မလိုအပ္ပါဘူး ။ မထဘဲ တစ္ေန႔လုံးအိပ္ရာေပၚမွာ ေသခ်ာအိပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ သင္က

အႏိုင္ရသူျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးရွိပါတယ္ေနာ္ ။ ၎ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ မြန္တီနီဂ႐ိုးႏိုင္ငံရွိ ႐ြာေလးတစ္႐ြာက ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့တာပါ ။ ၎ႏိုင္ငံကို မူလက “ ပ်င္းရိေသာႏိုင္ငံ” အျဖစ္ရႈျမင္ခံရၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ထက္ အိပ္ရာထဲမွ

ာ လွဲေနတ္တာပါ ။ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲကို စီစဥ္ခဲ့တာပါ ။ ၎ဟာ ၿပိဳင္ပြဲကို အထပ္ထပ္က်င္းပသည္အထိ အလြန္ေကာင္းတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈကိုရရွိခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ။၎ဟာ ႐ိုးရွင္းတယ္လို႔ ထင္ရေသာ္လည္း

၎က အေတာ္ေလးစိန္ေခၚႏိုင္ပါတယ္တဲ့ ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဖ်ာ (သို႔) ေမြ႕ယာေပၚမွာ အိပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူတို႔က စားႏိုင္တယ္၊ ေသာက္ႏိုင္တယ္၊ စကားေျပာႏိုင္တယ္၊ ဖုန္းသုံးႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္

ဒါေတြကို သူတို႔ကသူတို႔ဘာသာ သူတို႔လုပ္ရပါမယ္ ။ အိမ္သာသြားျခင္းအပါအဝင္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း သင့္ကို အျပင္ထြက္ခြင့္မျပဳပါဘူး။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အၾကာဆုံးေနႏိုင္ခဲ့ရင္ ဆုေငြေဒၚလာ ၃၅၀ ရရွိလိမ့္မွာျဖစ္ပါတယ္တဲ့ ။ယခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ကူးစက္ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြက္

ေနရာကို ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရန္အတြက္ အျပင္ဘက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။ အေျခအေနအရ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူ ဦးေရေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ေနာ္ ။JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *